Όλα τα μοντέλα
Ιστορικό
Pika-Pikachu

Pika-Pikachu

Κατάσταση:
Παρακολούθηση
Ακόλουθοι
Σχόλια (5)
14/11/2020
Пикачу😁✌️
23/10/2020
очень классный и хороший) всегда жду тебя))) цем
16/06/2020
Так много в вас величия,
Что не видать души.
Горды до неприличия,
До тошноты пусты.
22/04/2020
Пися-Писячу😋
01/02/2020
Целуемся хищно
И думаем вещно;
Внутри меня лично
Ты будешь жить вечно,
И в этой связи мы
Единей скелета, —
На долгие зимы,
На многие лета;
В нас ширится мощно
Грудная геенна —
И денно и нощно,
И нощно и денно,
Сиамское темя
У двух иностранцев —
Мы вместе на время.
Но не на пространство.
И да не возропщем,
Пока не остынем.
Найдемся по общим
Подкожным пустыням.